Waar staat diffUSE voor?

Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands geeft als vertaling:
Diffuse [di’fju:z] (ww) <nat.> diffunderen => zich vermengen, in elkaar doordringen
Diffusie in natuurkundige zin: transport van de ene soort van moleculen door de andere heen tengevolge van een verschil in moleculaire concentratie.

diffUSE bereikt met een brede toepassing van haar model dat mensen door het gebruiken van hun verschillen ‘natuurlijker’ met elkaar samen leven en werken.

Wij maken programma’s op maat voor de persoonlijke ontwikkeling van de mensen in organisaties. Afhankelijk van het doel, de tijdslijn, de mate van diepgang en het beschikbare budget stemmen wij een specifiek traject met je af. Het programma sluit goed aan op lopende programma´s binnen je organisatie.

Daarnaast organiseren wij twee dynamische workshops (o.a. ‘de vier communicatiestijlen’). In een groep van 30 personen gaan de deelnemers interactief met elkaar aan de slag zodat iedereen van begin tot eind betrokken is en zelf leert door de eigen ervaringen. Je krijgt inzicht in je eigen voorkeursstijl en leert deze stijl in te zetten als een proactieve, effectieve communicatiestijl doordat je nu ‘de taal’ van de ander (h)erkent. De betrokkenheid in het team groeit door deze enthousiasmerende groepservaring.

 

© 2008- diffUSE - Disclaimer