De tweede workshop

Ontdek je handelingsstijl

Programma:

Deze workshop duurt ongeveer 3,5 uur. Het heeft onze voorkeur dat er 30 deelnemers zijn.

Op zoek naar jouw handelingsstijl en die van de ander

Na de introductie van de vijf handelingsstijlen deel je jezelf in één van de stijlen in. Vervolgens ontdek je het effect van ’sympathieke resonantie’. Oftewel: de versterking die optreedt in uitstraling, lichaamstaal en verbale uitingen als je mensen met dezelfde handelingsstijl bij elkaar brengt.

De vijf stijlen en de impact ervan op verbale en nonverbale communicatie

Nu start de groepsinteractie: in je groep bespreek je de kenmerken die ten grondslag liggen aan jullie eigen handelingsstijl en wat jullie van anderen verwachten. Tijdens het uitwisselen van deze eigen ervaringen wordt de unieke stijl van elke groep vanzelf bevestigd. Je ervaart direct hoe je eigen voorkeurstijl zich manifesteert in de praktijk van gesprekken. Dit onderdeel is vaak ‘het feest van herkenning’.

Knelpunten en Oplossingen

‘Wat gebeurt er bij samenwerking als je geen rekening houdt met de handelingsstijl van de ander?’

Nu alle deelnemers zich bewust zijn geworden van de kenmerken van hun eigen handelingsstijl, gaan de groepen met elkaar in interactie over het effect van hun stijl op de andere vier stijlen en vice versa. Spelenderwijs ontdek je hoe je gesprekken effectiever kunt laten verlopen doordat je rekening houdt met je eigen voorkeurstijl en de voorkeurstijl van de ander.

Afsluiting

In vogelvlucht kijken we terug op alle ervaringen van de deelnemers. Je krijgt hiermee een samenvatting van hoe je stijlen herkent in het gedrag van mensen.

 

© 2008- diffUSE - Disclaimer